0658384

The Doux Bonita Afro Texture Creme 16oz Hair Cream-16 oz.

Shop all The Doux

The Doux Bonita Afro Texture Creme 16oz Hair Cream-16 oz.

The Doux Bonita Afro Texture Creme 16oz Hair Cream-16 oz.

    Features
    • Sulfate-free
    • Paraben-free